بهترین مدارس چه مشخصاتی دارند

یکی از موارد انتخاب بهترین مدرسه باید شرایط محیطی آموزش و راحتی دانش آموز باشد

بزرگی مدرسه و یا نزدیکی از جمله شرایط مهم انتخاب نمی باشد . این موارد راحتی خانواده را تامین می کند ولی برای انتخاب شرط اول نمی باشد

سیستم آموزشی در فنلاند ممکن است کمی ما را راهنمایی کند

تمام مدارس فنلاند، نظام آموزشی جدیدی با عنوان «یادگیری پدیده محور» در پیش خواهند گرفت. برای نمونه، دانش آموزان کلاس چهارم یک مدرسه علاقه دارند تا همراه با معلم‌های خود تاریخ تکامل تلفن‌های هوشمند را بررسی کنند. برای بررسی این موضوع، وقتی صحبت از این می‌شود که چرا مردم از تلفن همراه استفاده می‌کنند، ریاضیات و آمار به کار گرفته می‌شوند و برای فهمیدن اینکه پیامک چگونه شیوه نگارش مردم را تغییر داده پای ادبیات به میان می‌آید. به این ترتیب، دانش‌آموزان به سرعت با موضوع ارتباط برقرار می‌کنند.

در این برنامه جدید، کلاس یا مواد درسی وجود نخواهند داشت و جای آنها را «برنامه موضوعی» خواهد گرفت؛ یعنی برنامه‌هایی که با روند یادگیری کودکان سازگارند.

در نظام آموزشی سنتی، کودکان به کلاس‌های مختلف می‌روند و برای مثال اول ریاضی دارند، بعد علوم و بعد ادبیات؛ اما در نظام جدید دانش‌آموزان به جای اینکه موضوعات مختلف را منفک از هم یاد بگیرند، حود نقش فعالی خواهند داشت و در برنامه‌ریزی مشارکت می‌کنند.

در نظام آموزشی تازه و در دنیای کنونی، مردم نیاز به تفکر چند وجهی دارند تا بتوانند مسئله را از زوایای مختلف ببینند و از ابزارهای مختلف برای حل آن استفاده کنند. این تغییرات برای آماده کردن کودکان برای چنین چیزی است