برخی از دلایل بی انگیزگی برای درس خواندن
برخی از دلایل بی انگیزگی برای درس خواندن

خواب نا منظم

بی برنامگی و برنامه ریزی نکردن

صفر و صد بودن یعنی یا عالی یاد میگری یا اصلا نمیخواهی یاد بگیری

کمبود فعالین بدنی مناسب

زیاد سرزنش کردن خود

درس نگرفتن از اشتباه ها

مقایسه خود با دیگران بدون در نظر گرفتن شرایط فردی

هدف گزاری سنگین و خارج از توان

مقصر کردن دیگران و همیشه طلب کار بودن